مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

نویسندگان
۱۶
آذر
امتحان میانترم لغو شد. 
جهت انجام پروژه با استاد مریوطه تماس بگیرید. 
  • محمد خجسته
۳۰
آبان
فردا یکشنبه 1 آذرماه 94 کلاسهای خانم اکبری برگزار نمی شود.
  • محمد خجسته
۲۵
آبان
4 آذرماه 94
  • محمد خجسته
۰۹
آبان
پنجشنبه ها ساعت 14:30 با آقای ترک نژاد
  • محمد خجسته
۰۴
آبان
11/8/94

فصل های 3 - 5 - 6
  • محمد خجسته
۲۵
مهر
طراحی الگوریتم
٢٨ مهر ساعت ٨:٣٠ تا پایان فصل ٣
تحقیق در عملیات ٢٨ مهر ساعت ٩:٤٥ تا پایان فصل ٣
  • محمد خجسته
۲۵
مهر
کلاسهای آقای عبادی این هفته تشکیل نمی شود. کلاس  جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.
  • محمد خجسته
۲۵
مهر
برنامه کلاسی


  • محمد خجسته
۲۱
مهر
  • محمد خجسته
۱۳
مهر

تا اطلاع بعدی کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت تشکیل نمی شود. احتمال خودخوان شدن وجود دارد.

  • محمد خجسته