مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

نویسندگان

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
فروردين
چهارشنبه ساعت 16:15 با خانم پدرام برگزار می شود.
  • محمد خجسته
۲۷
فروردين
شبکه 1 30/1/94 فصل 2-3 ساعت 9:45
مدار الکتریکی 6/2/94 فصل های 1 تا 4 ساعت 11:30
  • محمد خجسته
۲۵
فروردين

ریزپردازنده 1      10/2/94       ساعت 16:30 فصل 1-2-3

مبانی کامپیوتر   10/2/94       ساعت 16:30 فصل 1-2-3

شبکه 2           10/2/94       ساعت 16:30 فصل 6-7

طراحی و پیاده سازی     8/2/94       ساعت 16:30 فصل 1-2-3

مهندسی نرم افزار 1      8/2/94       ساعت 16:30 فصل 1-2-3-4-5

  • محمد خجسته
۲۲
فروردين
امتحان میان ترم پایگاه داده روز دوشنبه 24 فروردین صبح در ساعت کلاسی برگزار می شود.
  • محمد خجسته