مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و برق الکترونیک دانشگاه پیام نور اوز

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات به دانشجویان محترم پیام نور اوز آماده شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

نویسندگان

۱۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۳
اسفند
سه شنبه 18/1/94 ساعت 5 عصر
تا پایان فصل 4
  • محمد خجسته
۱۹
اسفند

کلیه کلاس های آقای اخضری این هفته تشکیل می گردد.

  • محمد خجسته
۱۹
اسفند

این هفته کلاس مبانی کامپیوتر ارائه می گردد.

پنج شنبه ساعت 14:30 در کارگاه کامپیوتر

  • محمد خجسته
۱۹
اسفند
دروس شبکه 2 و ریزپردازنده با آقای موسوی ارائه شد.

شبکه 2 پنجشنبه ساعت 14:15 --- کارگاه کامپیوتر
ریزپردازنده نجشنبه ساعت 16 --- کلاس 305
  • محمد خجسته
۱۱
اسفند
امتحان درس میانترم اصول و مبانی مدیریت دوشنبه 14 اردیبهشت 94 برگزار می شود.

فصل 1، 2 و 3 کتاب
  • محمد خجسته
۱۱
اسفند
دروس زیر خودخوان شد:

برنامه سازی پیشرفته
ذخیره و بازیابی اطلاعات
ساختمان داده ها
  • محمد خجسته
۰۵
اسفند
سه شنبه ساعت 18 کلاس لابراتوار زبان 1
  • محمد خجسته
۰۵
اسفند
کلیه کلاس های آقای اخضری این هفته برگزار نمی شود.
  • محمد خجسته
۰۳
اسفند
سیستم های اطلاعات مدیریت ---- تغییر استاد و ساعت کلاسی
با خانم نجم دینی --- روز یکشنبه ساعت 9:45 کلاس 202
-------------------------
ارائه درس ریاضی گسسته
با خانم بهشت آیین --- روز پنج شنبه ساعت 18 کلاس 207
-------------------------
ریاضی مهندسی ---- تغییر استاد و ساعت کلاسی
با خانم اکبری --- روز دوشنبه ساعت 9:45 کلاس کارگاه کامپیوتر
-------------------------
  • محمد خجسته
۰۳
اسفند

کلاس ریاضی مهندسی با خانم اکبری روز های دوشنبه ساعت 9:45 در کارگاه کامپیوتر برگزار می شود.

  • محمد خجسته